Telekom & Infrastruktur

Telekommunikation blir en allt viktigare del av vår vardag och nätverken växer i komplexitet över både fiber och trådlös kommunikation. Våra kunder, såväl operatörer som myndigheter, driver idag de nät som har blivit en samhällsbärande funktion.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att leda komplexa infrastrukturprojekt inom nätdesign, robusta nät, diversitet, etablering och byggnation, såväl som projektledning inom transformation, skalbarhet och automation av operationella flöden, produktframtagning och sales-to-delivery.

Vi har en gedigen portfölj av kompetensprofiler inom utredningar och genomförandeprojekt inom fiberinfrastruktur, bredband, radionät, datahallar och siteinfrastruktur.

Exempel på genomförda projekt

Utredning skyddade underjordsanläggningar

Uppdragsgivare: Myndighet

Uppdrag: 1,5 år

Projektledning, Team 5 – 15 konsulter. Utredningsuppdrag status/ombyggnation/livscykelkostnader två skyddade tekniska underjordsanläggningar. Utvärdering tekniska försörjningssystem, konstruktion, geoteknik, vapenskydd, risk och sårbarhetsanalys, framtagande av ombyggnadskostnader / anpassning.

 

Projektledning nätplanering

Uppdragsgivare: Teleoperatör

Uppdrag: 9 månader

Projektledning, nätplanering, upphandling av fiberinfrastruktur, entreprenadstyrning och genomförandeansvar för migrering av förvärvad nätplattform. Berörde ca 10 000 abonnenter i två större städer.

 

Interimschef: Head of Service Management

Uppdragsgivare: Teleoperatör

Uppdrag: 12 månader

Interimschef över gruppen Service Management. Gruppen anvarar för alla tjänsteaktiveringar inom bredband, TV och samt Öppet nät.

 

Uppdragsledning: Rapport förbättrad mobiltäckning för tågresenärer

Uppdragsgivare: Myndighet

Uppdrag: 6 månader

Uppdragsledare och skribent för framtagande av rapport avseende uppdrag att analysera och redogöra för åtgärder som kan bidra till att möjliggöra god mobil uppkoppling för tågresenärer i hela landet.

 

Produktframtagning datanätstjänster

Uppdragsgivare: Teleoperatör

Uppdrag: 12 månader

Projektledning av framtagning av nya datanättjänster B2B åt en större svensk teleoperatör. Kravställning, paketering, lansering och implementering.