Säkerhet

Världen och företagen står inför helt nya typer av utmaningar, hot och risker. Det blir tydligt att säkerhetsarbetet inte är något som står vid sidan av utan är en helt integrerad del av verksamheten.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet av att genomföra riskanalyser, sätta samman säkerhetslösningar samt implementera fysiska säkerhetslösningar på tekniska installationer, butiker med höga säkerhetskrav och i kontorsmiljöer. Vi arbetar metodiskt utifrån ett holistiskt säkerhetsperspektiv och riskbaserat förhållningssätt där varje lager tillför en ny nivå av säkerhet.

I projekten tittar vi bland annat på hur nya tekniska lösningar såsom larm via CCTV, elektroniska låssystem som ASSA iLOQ och nya interoperabla tekniker som Aliro för access- och låshantering kostnadseffektivt kan bidra till våra kunders säkerhetsarbete.

Vi arbetar i alla projekt- och förvaltningsfaser med våra kunder.