Hållbarhet

Vi hjälper bolag, noterade som onoterade, att uppnå ett effektivt hållbarhetsarbete som stärker konkurrenskraften och samtidigt uppfylla kraven från kunder, ägare lagstiftare och medarbetare på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. 

Vi tror starkt på att hjälpa våra kunder under hela hållbarhetsresan, från policy, framtagande av strukturer och processer till att implementera hållbarhetsarbetet i praktiken för att nå de uppsatta hållbarhetsmålen.  

Vi gör jobbet och säkerställer ett strukturerat och effektivt hållbarhetsarbete som stärker varumärket.  

Vi erbjuder olika verktyg för att mäta företags miljöpåverkan, ta fram underlag till hållbarhetsredovisning samt ansvarar för att hållbarhetsredovisningen blir gjord enligt gällande krav.