Fastighet

Fastighetssektorn är i ständig förändring och behöver möta nya krav från sina kunder. Omställningen till hybridarbete ställer nya krav på arbetsplatsen och nu vid ett förändrat ekonomiskt läge kommer många hyresgäster att tänka om och optimera sin hyresportfölj utifrån verksamhetskraven.

Genom att arbeta långsiktigt och strategiskt med hastighetsrelaterade frågor även när kärnverksamheten är något annat ställer stora krav på organisationen.

Våra konsulter har lång erfarenhet av att leda komplexa fastighetsprojekt i förändring i roller som beställarombud och projektledare vid utförande och har projektlett det mesta från kontor till  datahallar, samt säkerhetsfrågor inom fysisk säkerhet och skalskydd.

Vi arbetar även med skyddsrum och har flera konsulter som är certifierade skyddsrumssakkunniga.

Vi tror starkt på att hjälpa våra kunder genom hela förändringsresan i allt från utredningar i tidiga skeden och hyresavtalsförhandling till upphandling, genomförande och besiktning.