Vi på Excelerate 360 genomför årligen ett tiotal längre projekt åt våra kunder där allt från kommersiella fastighetsägare, finansiella institutioner, teleoperatörer och husdjursprodukter återfinns. 

Vi arbetar i projekten enligt vårt ledningssystem som ansluter till ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27005.

Nedan finner du ett urval av våra pågående och avslutade projekt.

Physical Security Uplift

Vi genomför sedan 2022 ett säkerhetsprojekt där en större telekomoperatör får ny och uppdaterad säkerhet på sina siter. Inkluderar lås, larm, passersystem och kamerabevakning. E360 har bistått i kravställan på entreprenörer, Privacy Impact Assessment, riskhantering och mitigering samt projektledning av installationerna.

Security Uplift

Säkerhet är ett prioriterat område även för finanssektorn. Vi bistår en storbank i sitt arbetet med säkerhet på bankkontor. Utifrån riskanalyser utvecklar vi befintliga och nya kontor för att öka säkerheten.

Project Square

2022 slutfördes Telenors försäljning av kommunikationsoperatören Open Universe till Global Connect. Excelerate 360 har projektlett migreringen av ca 220 000 svenska hushåll från Telenors nätinfrastruktur till Global connects plattformar. I detta ingick bland annat allmännyttorna Hyresbostäder Norrköping, Örebrobostäder, Uppsalahem, Sigtunahem, Eidar och stadsnäten Kumbro, Mora, Älvdalen och Orsa. Affären stängdes i februari 2022 och migreringsprojektet slutfördes under december 2023. Excelerate 360 har utöver projektledning, även bistått i ett omfattande arbete av nätdesign och nätplanering.